Montessori peutergroep de Plotter

Montessori peutergroep de Plotter is onderdeel van Montessori kindcentrum de Plotter. Montessori kindcentrum is een samenwerking tussen de Montessorischool de Plotter en
Dikkertje Dap kinderopvang vanaf 2013.

Accepteren van ieders eigenheid en respect, hoe klein je ook bent, is voor samen leven en spelen van groot belang. Samen leven = samen leren. Wij zorgen voor een plezierige, warme, veilige en uitdagende omgeving.

Meer informatie over de Montessori peutergroep is te vinden op: Montessori peutergroep de Plotter, u mag ook altijd contact opnemen met Gerrie Behet of Irma Pieper. 

Gerrie Behet 
Paulus Potterstraat 6
7204 CV  ZUTPHEN

Email: g.behet@kinderopvangdikkertjedap.nl 
Telefoon: 0616459367 of 0857733752 

Irma Pieper
Directeur Montessori kindcentrum
Paulus Potterstraat 4
7204 CV  ZUTPHEN

Email: deplotter@archipelprimair.nl
Telefoon: 0575525169