Peutergroep de Achtsprong

''Samen naar je beste ik…''

Peutergroep de Achtsprong is onderdeel van R.K Basisschool De Achtsprong sinds 2017.

Gezien onze katholieke identiteit vinden we het belangrijk dat kinderen gezien worden tegen hun achtergrond: hun mogelijkheden, karakter en hun perspectief. Daarbij leren de peuters respect te hebben voor zichzelf en de ander.

 

In de huidige maatschappij, waarbij het individu veelal centraal staat, willen wij benadrukken dat vieren in "gezamenlijkheid" hoog op de prioriteitenlijst staat.

 
D
e nieuwe peutergroep en buitenschoolse opvang bij De Achtsprong zijn er klaar voor. Vanaf maandag 21 augustus 2017 is onze locatie in de Zuidwijken aan de Brink officieel geopend. U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Via de volgende link kunt u het lokaal bewonderen: video lokaal de Achtsprong


Meer informatie over peutergroep de Achtsprong vindt u op: de Achtsprong. U mag ook altijd contact opnemen met Gerrie Behet of Manon Klunder. 


Gerrie Behet 
Paulus Potterstraat 6
7204 CV  ZUTPHEN

Email: g.behet@kinderopvangdikkertjedap.nl 
Telefoon: 0616459367 of 0857733752 

Manon Klunder
Directeur de Achtsprong
De Brink 126

7206 KD Zutphen

Email: m.klunder@skbg.nl
Telefoon: 0575524213Link naar het inschrijfformulier: formulieren