Montessori peutergroep en BSO de Plotter

''Help mij het zelf te doen.''

Montessori peutergroep en Montessori BSO de Plotter zijn een onderdeel van Montessori kindcentrum de Plotter. Montessori kindcentrum de Plotter is een samenwerking tussen Montessorischool de Plotter en Dikkertje Dap Kinderopvang sinds 2013. Op de groepen wordt gewerkt aan de hand van de Montessori visie.
 
Peutergroep
De peutergroep is er voor peuters van 2 tot 4 jaar. Op de Montessori peutergroep werken we volgens de visie van Maria Montessori. In deze visie gaat het erom dat elk kind ruimte heeft om zich te kunnen ontplooien tot een zelfstandig, harmonieus, sociaal denkend mens. We houden rekening met de unieke persoonlijkheid van iedere peuter. We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. De slogan "help mij het zelf doen" omvat dan ook de kern van de Montessori gedachten. De peuter heeft de vrijheid binnen bepaalde grenzen. Binnen die vrijheid krijgt de peuters de kans om grip te krijgen op de wereld om hem heen. De peutergroep biedt een voorbereide omgeving die prikkelt, zodat het kind zelf gaat handelen en in beweging komt. Dit bevordert het zelfvertrouwen van het kind.
 
Naast de Montessori visie werkt de peutergroep ook met de VE (voorschoolse educatie) methodiek Startblokken. Dit programma biedt een mooie voorbereiding op de basisschool.
 
De peutergroep is gevestigd in de grote hal, dichtbij de kleuters. De peuters maken al kennis met de school en de kleuters. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar de basisschool minder groot is. Maar ook als uw peuter naar een andere school gaat is de doorgaande lijn naar groep 1/2 gewaarborgd.  
 
BSO (voorschoolse en naschoolse opvang)
Het kindcentrum biedt professioneel buitenschoolse opvang aan. De leeftijd van de kinderen binnen de bso varieert van 4 jaar tot 13 jaar. De wisselwerking tussen oudere en jongere kinderen in een groep wordt vooral gezien als een sociaalvormend element. Zo is het kind beurtelings de jongste, de middelste, en de oudste van een groep, zodat de jongere kinderen van de oudere kinderen kunnen leren. De slogan "help mij het zelf doen" omvat dan ook de kern van de Montessori gedachten. Wij helpen het kind hier zicht op te krijgen, zijn/haar keuze te maken, iets uit te proberen of te ontdekken en zelfs te experimenteren. Daarom biedt de bso een grote ruimte vol verschillende mogelijkheden (koken, knutselen, etc.). De ruimte bestaat uit een woonkamer en de centrale hal, waar wij de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid willen geven. De woonkamer is zo ingericht zodat elk kind een thuis gevoel heeft, een plekje voor rust. In de centrale hal bieden wij een mooie voorbereide omgeving aan, waar we tevens gebruik maken van de gymzaal en de keuken, waar diverse activiteiten worden gehouden.
 
Meer informatie over Montessori school de Plotter is te vinden op: link naar www.deplotter.nl. U mag ook altijd contact opnemen met de groep voor meer informatie.

U bent altijd welkom om te komen kijken. 
 
Montessori peutergroep en BSO de Plotter
Paulus Potterstraat 4
7204 CV  ZUTPHEN
Landelijkregistratienummer (LRK) peutergroep: 201818152
Landelijkregistratienummer (LRK) BSO: 191334741
De link naar de inspectierapporten van: Montessori peutergroep de Plotter
De link naar de inspectierapporten van: Montessori BSO de Plotter


E-mail:
montessori-pg@kinderopvangdikkertjedap.nl
montessori-bso@kinderopvangdikkertjedap.nl

Telefoon: 0657939378

Link naar het inschrijfformulier: formulieren