BSO+


BSO+
In april 2021 is Dikkertje Dap kinderopvang in samenwerking met gemeente Zutphen, Zozijn en entrealindenhout gestart met een BSO+ binnen locatie de Kaardebol. De BSO+ is een buitenschoolse opvang met een 'plus' voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een gewone BSO kan deze 'plus' niet of te weinig bieden. Het is een kleinschalige groep van maximaal 9 (waarvan 5 kinderen met een plus) kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers.

Voor wie?
De BSO+ is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een autismespectrumstoornis, ontwikkelings- of leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Daarom werkt de BSO+ samen met vaste medewerkers van Zozijn kind & jeugd en Entrea lindenhout. Zij kijken en denken mee met de pedagogisch medewerkers op de groep zodat er een optimale ondersteuning geboden kan worden voor de kinderen. Bijvoorbeeld over de groepsafspraken en regels,
de structuur en activiteiten maar ook over individuele begeleidingsvragen van de kinderen.

De BSO+ groep werkt met een duidelijke structuur waarbij aandacht is voor ieders behoefte. De opvang vindt plaats in een groene omgeving. Er is een overzichtelijke groepsruimte waar de kinderen zich terug kunnen trekken, bijvoorbeeld als zij overprikkeld raken. De pedagogisch medewerkers bieden verschillende activiteiten aan zoals bakken, koken en wroeten in de moestuinen. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel en om (buiten) te spelen met kinderen uit andere groepen.

Voor meer informatie over de BSO+ vindt u:

Mocht u nog vragen hebben of meer willen weten over de BSO+, dan kunt u contact opnemen met Linsey Abbink via linsey@kinderopvangdikkertjedap.nl of 0857733752 toets 6 in het keuzemenu.