Tarieven
Het uurtarief voor 2020 bedraagt voor de dagopvang € 8,17 en voor de buitenschoolse opvang € 7,02. Dit is een totaal prijs (incl. voeding, luiers, fruit etc).

Het uurtarief voor de dagopvang is voor 2021 vastgesteld op € 8,56 en voor de buitenschoolse opvang op € 7,37. Het uurtarief is een totaaltarief inclusief voeding, luiers, fruit en activiteiten. 

Via de link hier onder vindt u de vastgestelde tegemoetkoming in de kinderopvang welke is vast gesteld door het rijk: berekening kinderopvangtoeslag 2019. De algemene voorwaarden vindt u hier: Algemene voorwaarden.