Tarieven
Dikkertje Dap hanteert het uitgangspunt dat de kinderopvang betaalbaar moet blijven voor ouders en Dikkertje Dap.

De uurprijs voor 2020 is voor de dagopvang vastgesteld op € 8,17 en voor de buitenschoolse opvang € 7,02. Dit is een totaal prijs (incl. voeding, luiers, fruit etc).

Via de link hier onder vindt u de vastgestelde tegemoetkoming in de kinderopvang welke is vast gesteld door het rijk: berekening kinderopvangtoeslag 2019. De algemene voorwaarden vindt u hier: Algemene voorwaarden.