Peutergroep en BSO de Achtsprong

''Samen naar je beste ik…''

Peutergroep en BSO (buitenschoolse opvang) de Achtsprong zijn onderdeel van R.K Basisschool de Achtsprong. De peutergroep en BSO zijn een samenwerking tussen R.K Basisschool De Achtsprong en Dikkertje Dap Kinderopvang sinds 2017. De opvang sluit aan bij de missie en visie van De Achtsprong om de doorgaande lijn binnen de Achtsprong te waarborgen.
 
Gezien de katholieke identiteit vinden we het belangrijk dat kinderen gezien worden tegen hun achtergrond: hun mogelijkheden, karakter en hun perspectief. Daarbij leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf en de ander.
 
Peutergroep
Peutergroep de Achtsprong is er voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar. Op de peutergroep wordt gewerkt met de VE (voorschoolse educatie) methodiek 'Startblokken'. Het is een mooie voorbereiding voor de basisschool. Op de peutergroep worden activiteiten georganiseerd die toegespitst zijn op alleen peuters. Dit heeft een stimulerend effect op het spel, de groei en de ontwikkeling van kinderen. Op de peutergroep wordt gezocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning van de peuter. 
 
De peutergroep is gevestigd naast groep 1/2. De peuters maken zo al kennis met de school en de kleuters. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar de basisschool minder groot is. Maar ook als uw peuter naar een andere basisschool gaat is de doorgaande lijn naar groep 1/2 gewaarborgd.  

BSO (voorschoolse en naschoolse opvang)
BSO de Achtsprong bevindt zich in de ruimte van de peutergroep. Voor ouders die voor schooltijd opvang nodig hebben is er de voorschoolse opvang binnen De Achtsprong.
 
Na schooltijd worden de kinderen opgevangen in de BSO ruimte door de enthousiaste pedagogisch medewerkers. Als alle kinderen er zijn wordt er eerst gezamenlijk fruit gegeten en gedronken. Tussendoor wordt er gezellig bij gekletst. Vaak gaan we daarna eerst naar buiten om even te ontladen van een drukke schooldag. In de middag is er volop de ruimte om te knutselen, sporten, spelletjes te doen, te bakken/koken op pad naar bijvoorbeeld een speeltuin en nog veel meer. Om aan te sluiten bij de interesses en behoeftes van kinderen bedenken we samen met de kinderen de activiteiten die aangeboden worden

Meer informatie over basisschool de achtsprong vindt u op: Link naar www.deachtsprong.nl . U mag ook altijd contact opnemen met de groep voor meer informatie.  

U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen.

Peutergroep en BSO de Achtsprong
De Brink 126
7206 KD Zutphen
Landelijkregistratienummer (LRK) peutergroep: 710859521
Landelijkregistratienummer (LRK) BSO: 187540378
Link naar de inspectierapporten van: Peutergroep de Achtsprong
Link naar de inspectierapporten van: BSO de Achtsprong

E-mail: achtsprong@kinderopvangdikkertjedap.nl
Telefoon: 0614900217


Link naar het inschrijfformulier: formulieren